Nasze porady

  • Warunki montażu urządzeń elektrycznych w łazience

Wielokrotnie spotykamy się z prośbami aby zamontować elektryczne urządzenie w łazience blisko źródła wody. Niestety zdrowy rozsądek i przepisy w wielu przypadkach nie zezwalają na taki montaż.

Pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego w łazience wyróżnia się kilka stref:

  1. Strefa 0: odpowiada objętości wewnętrznej wanny lub brodzika
  2. Strefa 1: odpowiada przestrzeni powyżej wanny lub brodzika, aż do wysokości 2,25 m
  3. Strefa 2: rozpoczyna się od rogu wanny lub brodzika w promieniu 0,6 m na tej samej wysokości
  4. Strefa 3: oznacza przestrzeń znajdującą się aż do 2,4 m od strefy 2

Na rysunku w sposób poglądowy zostały zaznaczone opisane wyżej strefy oraz klasy IP jaką powinny posiadać urządzenia elektryczne montowane w danej strefie.

  • Obliczanie mocy elektrycznej pieca akumulacyjnego

Przy obliczaniu mocy elektrycznej pieca akumulacyjnego zasilanego II taryfą należy posłużyć się wzorem.

 

 

 

Pel - moc elektryczna pieca w [W]
Tz - Łączny czas trwania II taryfy
Vpom - kubatura pomieszczenia [m3]

q - jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w [W/m3]

q - dostępne w projekcie lub wyliczone przez Projektanta.

W sposób bardzo uproszczony  wartość q   we wzorze można przyjąć  o wartości :

  1. 30 W/m3 - dla pomieszczeń mieszkalnych w domu jednorodzinnym, przeciętnie ocieplonym
  2. 20 W/m3 dla pomieszczeń mieszkalnych w domu wielorodzinnym lub jednorodzinnym bardzo dobrze ocieplonym

 

•  Szacowanie kosztów zużycia energi na ogrzewanie . 

Przeciętne roczne zużycie energii Q  na ogrzewanie  (w kWh/m2/rok ) w zależności od obowiązujących przepisów i norm budowlanych wynosi:

160 -180  dla domu wybudowanego w latach 1986 - 1992

120 -160 dla domu z lat 1993 -1997

90 - 120 dla domu wybudowanego po roku 1998

 

Znając powierzchnię ogrzewaną P  w (m2 ) oraz stawkę  S za kWh (w zł) w taryfie "nocnej", to koszt ogrzewania Kog w (zł) możemy obliczyć ze wzoru:

             Kog = Q x P x S

 

   Przygotowanie instalacji elektrycznej dla zasilania pieca akumulacyjnego z rozładowaniem dynamicznym serii DOA/3.02 (sterowanie manualne, brak możliwości współpracy z regulatorem pogodowym).

   Przygotowanie instalacji elektrycznej dla zasilania pieca akumulacyjnego z rozładowaniem dynamicznym z serii DOA/E (wbudowany elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia, regulator pogodowy oraz zegar czasu rzeczywistego).

  Jak zamówić i zamontować wkład grzejny do pieca kaflowego

W celu zamówienia prosimy o podanie wymiarów otworu drzwiczek paleniska "w świetle", w/g informacji na zdjęciu.