Ile kosztuje decyzja

Wybór rodzaju ogrzewania wiąże się początkowo z kosztownymi zakupami i technicznymi pracami, a później - przez lata - decyzja ta ma znaczący wpływ na koszty eksploatacji mieszkania czy domu i na nasze w nim - lepsze lub gorsze - samopoczucie.

Jeśli przyszły użytkownik chce zaoszczędzić sobie budowy osobnych pomieszczeń kotłowni i składu opału, nie chce zajmować się np. rozpalaniem i odpopielaniem kotła, a chce mieć możliwość natychmiastowego uruchomienia urządzenia i równomiernego obciążenia budżetu kosztami przez cały rok - powinien rozważyć zastosowanie ogrzewania elektrycznego.

Obiegowy pogląd, że ogrzewanie elektryczne jest bardzo drogie w eksploatacji jest już reliktem dawnych czasów. Na potwierdzenie tych słów poniżej załączamy analizę porównawczą ogrzewania elektrycznego opublikowaną na stronie ministerstwa energii www.me.gov.pl datowaną na dzień 17.01.2018.

"W prezentacji znajdują się wybrane wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej taryfy anty smogowej z innymi taryfami.Przedstawiono również roczne koszty energii elektrycznej w przykładowym gospodarstwie domowym ze zużyciem 10MWh energii elektrycznej na cele grzewcze w godzinach 22:00-06:00 oraz 2,5MWh na inne potrzeby (AGD,RTV, oświetlenie itp.) w godzinach 6:00-22:00, według zatwierdzonych w dniu 16 stycznia br. przez Prezesa URE taryf za dystrybucję i oferowanych cen energii elektrycznej przez poszczególne spółki. Dodatkowo dokonano porównania kosztów ogrzewania według różnych technologii ogrzewania.


Szczegółowe założenia i metodologia obliczeń znajdują się w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Energii pt. „Analiza porównawcza kosztów ogrzewania według różnych taryf spółek energetycznych”

W związku ze złym stanem powietrza w Polsce w okresie zimowym (przekroczenia stężenia pyłów PM10 i PM2,5) Minister Energii podjął pod koniec 2017 r. inicjatywę mającą na celu zmianę przepisów, która umożliwi obniżenie cen energii elektrycznej w nocy dla odbiorców, którzy zrezygnują ze spalania paliw kopalnianych w swoich gospodarstwach na rzecz ogrzewania energią elektryczną.
W wyniku tych prac pod koniec 2017r. została zatwierdzona tzw. taryfa antysmogowa (G12as) – odrębne stawki opłat dystrybucyjnych regulowane rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.poz.2500).
Stawki taryfy antysmogowej (G12as) w strefie nocnej w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do grupy G12as, obowiązują w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym w roku poprzedzającym.

Stawki opłaty za dystrybucję energii elektrycznej w godzinach nocnych (22:00-6:00)


Opłata za dystrybucję w taryfie antysmogowej będzie średnio 10-krotnie niższa niż w najpowszechniej stosowanej w Polsce taryfie G11 oraz kilkakrotnie niższa od stawek w taryfie G12.


Stawki opłaty za sprzedaż energii elektrycznej w godzinach nocnych (22:00-6:00)

Opłata za sprzedaż energii elektrycznej w taryfie antysmogowej będzie o 35÷50% niższa od tej opłaty w najpowszechniej stosowanej w Polsce taryfie G11.


Porównanie taryf G11, G12 i taryfy antysmogowej G12as (dystrybucja i sprzedaż łącznie)

Wykres w oparciu o stawki według taryfy za dystrybucję PGE (Odział: Lublin, Łódź-Teren, Skarżysko-Kamienna, Warszawa) i oferty sprzedaży energii (obrót) PGE.


Roczne koszty energii elektrycznej gospodarstwa domowego według różnych taryf

Roczne koszty energii elektrycznej w gospodarstwie zużywającym rocznie w nocy do celów grzewczych 10MWh oraz w dzień do innych celów 2,5MWh według tayfy G11 wynoszą około 7 tys.zł, według taryfy G12 ponad 5 tys.zł, a według taryfy antysmogowej około 3,6 tys.zł.


Koszty ogrzewania gospodarstwa domowego według różnych technologii


Gospodarstwo domowe 150 m2 - zużycie 115 kWh/m2/rok


"