Zabezpieczenie rynien i rur spustowych

Elektryczne systemy ochrony przed śniegiem i lodem zapobiegają zamarzaniu w nich wody, a tym samym nie powstają uszkodzenia rynien i elewacji ścian, oraz nie ma zagrożenia od wiszących sopli lodowych. Straty ponoszone z powodu takich uszkodzeń przewyższają nakłady na instalację grzewczą.

 

Śnieg i lód w rynnie

Po takim widoku decyzja jest tylko jedna - montować instalację

Idea systemu polega na układaniu w rynnach i rurach spustowych odpowiednio dobranych przewodów grzejnych. Stosujemy przewody posiadające powłokę odporną na działanie promieni UV:

  • przewody stałooporowe ELEKTRA VCDR
  • samoregulujące przewody grzejne

 

Ułożenie przewodu grzejnego w rurze spustowej

Ułożenie przewodu grzejnego ELEKTRA VCDR w rynnie i rurze spustowej

Ułożenie przewodu grzejnego w rynnie

Podczas remontu dachu na tym zabytkowym budynku elektrowni wodnej, zainstalowaliśmy w rynnach i rurach spustowych instalację przeciwoblodzeniową.

Dobór mocy zależy od położenia obiektu w określonej strefie klimatycznej, a także od wymiarów geometrycznych rynien i rur spustowych. Przeciętnie , moce zawierają się w przedziale 20-40 W na mb. rynny i rury spustowej.

Do sterowania tego typu instalacjami stosuje się regulatory ETV, ETR lub ETOR.