Instalacje przemysłowe

Przewody grzejne samoregulujące znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle do utrzymania temperatury różnorodnych mediów przesyłanych rurociągami i przechowywanych w zbiornikach.
O ile w przypadku instalacji wodociągowych wystarczy utrzymywać temperaturę nieco wyższą niż 0ºC , to w przypadku instalacji przemysłowych które transportują i przechowują np. olej, karmel, parafinę, należy utrzymywać dużo wyższe temperatury. Do tego celu stosuje się przewody samoregulujące o odpowiednio dobranych charakterystykach.
W naszej ofercie posiadamy przewody firmy RAYCHEM.

 

TECHNOLOGIA SAMOREGULACJI

Samoregulujące przewody grzejne Raychem automatycznie dopasowują swoją moc grzewczą kompensując różnice temperatur. Zbudowane są dwóch równoległych żył miedzianych przedzielonych samoregulującym, polimerowym elementem grzejnym, fluoropolimerowej izolacji, cynkowanego oplotu ochronnego oraz fluoropolimerowego płaszcza ochronnego.

ZASADA DZIAŁANIA

W niskiej temperaturze struktura molekularnych przewodników węglowych ulega zagęszczeniu, zwiększając ilość ścieżek przewodzących. Większy przepływ prądu powoduje wzrost ilości wydzielanego ciepła. W wysokiej temperaturze połączenia molekularne zostają zerwane. Ograniczenie przepływu prądu powoduje redukcje wydajności cieplnej.

 

 

 

Poniżej zostały zaprezentowane parametry najczęściej stosowanych przewodów:   

PRZEWÓD BTV 

System grzewczy przeznaczony do ochrony przed zamarzaniem rurociągów i zbiorników - układów nie płukanych parą. Może być również stosowany do utrzymywania temperatur procesowych do 65°C.

 

PRZEWÓD QTVR

System grzewczy przeznaczony do utrzymywania temperatur procesowych do 110°C układów (rurociągów, zbiorników) nie płukanych parą. Może być również używany do ochrony przed zamarzaniem rurociągów o dużych średnicach oraz do zastosowań, w których występują średnie temperatury oddziaływania.

 

PRZEWÓD XTV

System grzewczy przeznaczony do utrzymywania temperatur procesowych do 120°C układów (rurociągów, zbiorników), które mogą być płukane parą. Może być również używany do ochrony przed zamarzaniem rurociągów o dużych średnicach oraz do zastosowań, w których występuje wysoka temperatura oddziaływania.

 

Oferta przewodów jest bardzo bogata, a o ich szczegółowe dane prosimy składać zapytania e-mailem.